top of page

Ochrana dat

Předem si prosím pečlivě přečtěte prohlášení o ochraně údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Od 29. října 2020

Ochranu dat uživatelů našich webových stránek a / nebo naší mobilní aplikace (www.fichelbagger.de nebo Instagram, Facebook a WhatsApp) bereme velmi vážně a zavazujeme se k informacím, které nám uživatelé poskytují v souvislosti s používáním naší ochrany webových stránek a/nebo naší mobilní aplikace (souhrnně: „digitální aktiva“). Dále se zavazujeme chránit a používat vaše údaje v souladu s platnými zákony.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují naše postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování vašich informací prostřednictvím vašeho používání našich digitálních aktiv (dále jen „služby“), když ke Službám přistupujete prostřednictvím svých zařízení.

Před použitím našich služeb si prosím pozorně přečtěte zásady ochrany osobních údajů a ujistěte se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k vašim údajům. Pokud jste si přečetli tyto zásady, plně jim rozumíte a nesouhlasíte s naším přístupem, musíte přestat používat naše digitální aktiva a služby. Používáním našich služeb přijímáte podmínky této směrnice o ochraně údajů. Další používání služeb představuje váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a se všemi jejich změnami.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte:

 • Jak shromažďujeme data

 • Jaké údaje shromažďujeme

 • Proč tato data shromažďujeme

 • Komu údaje předáváme

 • Kde jsou data uložena

 • Jak dlouho budou data uchovávána

 • Jak data chráníme

 • Jak jednáme s nezletilými

 • Aktualizace nebo změny zásad ochrany osobních údajů

Jaké údaje shromažďujeme?

Kategorie: Vždy

Níže je uveden přehled údajů, které můžeme shromažďovat:

 

 • Neidentifikovatelné a neidentifikovatelné informace, které poskytnete během procesu registrace nebo které jsou shromážděny při používání našich služeb („neosobní údaje“). Neosobní údaje neumožňují vyvozovat žádné závěry o tom, kdo je shromáždil. Neosobní údaje, které shromažďujeme, se skládají především z technických a souhrnných informací o používání.

 • Individuálně identifikovatelné údaje, tj. všechny ty, které lze použít k vaší identifikaci nebo které by vás mohly identifikovat s vynaložením přiměřeného úsilí („osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich služeb, mohou zahrnovat informace, které jsou čas od času požadovány, jako jsou jména, e-mailové adresy, adresy, telefonní čísla, IP adresy a další. Pokud spojíme osobní údaje s neosobními údaji, budeme s nimi zacházet jako s osobními údaji, dokud budou existovat v kombinaci.

Jak shromažďujeme data?

Kategorie: Vždy

Níže jsou uvedeny hlavní metody, které používáme ke sběru dat:

 

 • Shromažďujeme údaje, když používáte naše služby. Když tedy navštívíte naše digitální aktiva a používáte služby, můžeme shromažďovat, zaznamenávat a ukládat použití, relace a související informace.

 • Shromažďujeme údaje, které nám sami poskytnete, například když nás kontaktujete přímo prostřednictvím komunikačního kanálu (např. e-mail s komentářem nebo zpětnou vazbou).

 • Můžeme shromažďovat údaje ze zdrojů třetích stran, jak je popsáno níže.

 • Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, když se přihlásíte do našich služeb prostřednictvím poskytovatele třetí strany, jako je Facebook nebo Google.

Proč tato data shromažďujeme?

Kategorie: Vždy

Vaše údaje můžeme použít pro následující účely:

 

 • poskytovat a provozovat naše služby;

 • vyvíjet, přizpůsobovat a zlepšovat naše služby;

 • reagovat na vaši zpětnou vazbu, dotazy a žádosti a nabízet pomoc;

 • analyzovat požadavky a vzorce použití;

 • pro jiné interní, statistické a výzkumné účely;

 • ke zlepšení našich schopností v oblasti zabezpečení dat a předcházení podvodům;

 • vyšetřovat porušení a prosazovat naše podmínky a dodržovat platné zákony, předpisy nebo vládní nařízení;

 • abychom vám mohli poskytovat aktualizace, novinky, propagační materiály a další informace související s našimi službami. V případě propagačních e-mailů se můžete sami rozhodnout, zda je chcete i nadále dostávat. Pokud ne, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení v těchto e-mailech.

S kým tyto údaje sdílíme?

Kategorie: Vždy

Vaše údaje můžeme předat našim poskytovatelům služeb za účelem provozování našich služeb (např. ukládání dat prostřednictvím hostingových služeb třetích stran, poskytování technické podpory atd.).

 

Vaše informace můžeme také zpřístupnit za následujících okolností: (i) za účelem vyšetřování, odhalování, prevence nebo podniknutí opatření proti nezákonným činnostem nebo jinému nekalému jednání; (ii) pro stanovení nebo výkon našich práv na obhajobu; (iii) chránit naše práva, majetek nebo osobní bezpečnost a bezpečnost našich uživatelů nebo veřejnosti; (iv) v případě změny kontroly nad námi nebo v jedné z našich přidružených společností (sloučením, akvizicí nebo nákupem (v podstatě) všech aktiv atd.); (v) shromažďovat, uchovávat a/nebo spravovat vaše údaje pomocí autorizovaných poskytovatelů třetích stran (např. poskytovatelů cloudových služeb), pokud je to vhodné pro obchodní účely; (vi) spolupracovat s třetími stranami za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Abychom předešli nedorozuměním, rádi bychom upozornili na to, že neosobní údaje můžeme předávat nebo předávat či jinak používat třetím stranám podle vlastního uvážení.

Kategorie: Uživatel má blog nebo fórum

Vezměte prosím na vědomí, že naše služby umožňují sociální interakce (např. zveřejňování obsahu, informací a komentářů a chatování s ostatními uživateli). Rádi bychom upozornili, že jakýkoli obsah nebo údaje, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být čteny, zaznamenávány a používány jinými osobami. Nedoporučujeme zveřejňovat nebo sdílet jakékoli informace, které nechcete zveřejnit. Pokud nahrajete obsah do našich digitálních aktiv nebo jej jinak zpřístupníte v rámci používání služby, činíte tak na vlastní riziko. Nemůžeme kontrolovat akce ostatních uživatelů nebo členů veřejnosti s přístupem k vašim datům nebo obsahu. Berete na vědomí a potvrzujete, že ke kopiím vašich dat mají stále přístup třetí strany i poté, co byly smazány z mezipaměti a archivovaných stránek nebo poté, co byla vytvořena kopie/uložení vašeho obsahu.

Soubory cookie a podobné technologie

Když navštívíte naše služby nebo k nim přistoupíte, opravňujeme třetí strany k používání webových majáků, souborů cookie, pixelových značek, skriptů a dalších technologií a analytických služeb („technologie sledování“). Tyto sledovací technologie mohou třetím stranám umožnit automaticky shromažďovat vaše údaje za účelem zlepšení navigace v našich digitálních aktivech, optimalizace jejich výkonu a zajištění uživatelské zkušenosti šité na míru, jakož i pro účely zabezpečení a prevence podvodů.

 

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

Kategorie: Uživatel NENÍ připojen k reklamní službě

Vaši e-mailovou adresu ani jiné osobní údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat reklamním společnostem nebo reklamním sítím.

Kategorie: Uživatel je připojen k reklamní službě, správci kampaní nebo Facebook Ads

Můžeme zobrazovat reklamu prostřednictvím našich služeb a našich digitálních aktiv (včetně webových stránek a aplikací, které využívají naše služby), které mohou být také přizpůsobeny vám, jako například: B. Reklamy založené na vašich nedávných zvycích při procházení webových stránek, zařízení nebo prohlížečů.

 

Abychom vám mohli zobrazovat tyto reklamy, můžeme používat soubory cookie a / nebo JavaScript a / nebo webové majáky (včetně čistých GIFů) a / nebo místní úložiště HTML5 a / nebo jiné technologie. Můžeme využít i třetí strany, jako např B. Síťoví inzerenti (tj. třetí strany, které zobrazují reklamy na základě návštěv vašich webových stránek) za účelem poskytování cílených reklam. Poskytovatelé reklamních sítí třetích stran, inzerenti, sponzoři a / nebo služby měření návštěvnosti webových stránek mohou také používat soubory cookie a / nebo JavaScript a / nebo webové majáky (včetně čistých souborů GIF) a / nebo soubory cookie Flash a / nebo jiné technologie k zajištění účinnosti Měření reklamy a přizpůsobit reklamní obsah pro vás. Tyto soubory cookie a další technologie třetích stran podléhají zvláštním zásadám ochrany osobních údajů příslušné třetí strany, nikoli této.

Kde data uchováváme?

Kategorie: Vždy

Neosobní údaje

 

Vezměte prosím na vědomí, že naše společnosti, stejně jako naši důvěryhodní partneři a poskytovatelé služeb, sídlí po celém světě. Pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů uchováváme a zpracováváme všechny neosobní údaje, které shromažďujeme v různých právních systémech.

Kategorie: Uživatel shromažďuje osobní údaje

Osobní data

Osobní údaje mohou být uchovávány, zpracovávány a ukládány ve Spojených státech, Irsku, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Izraeli a v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování našich služeb a/nebo vyžadovaném zákonem (jak je dále vysvětleno níže) v jiných jurisdikcích.

Jak dlouho budou údaje uchovávány?

Kategorie: Vždy

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné k poskytování našich služeb, plnění našich zákonných a smluvních závazků vůči vám, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

Nesprávné nebo neúplné údaje můžeme kdykoli opravit, doplnit nebo smazat podle vlastního uvážení.

Jak data chráníme?

Kategorie: Vždy

Hostingová služba pro naše digitální aktiva nám poskytuje online platformu, jejímž prostřednictvím vám můžeme nabízet naše služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím datového úložiště, databází a obecných aplikací našeho poskytovatele hostingu. Ukládá vaše data na zabezpečených serverech za firewallem a nabízí bezpečný HTTPS přístup k většině oblastí svých služeb.

Kategorie: Uživatel přijímá platby / eCom

Všechny platební možnosti nabízené námi a naším poskytovatelem hostingu pro naše digitální aktiva jsou v souladu s předpisy PCI-DSS (standard bezpečnosti dat v odvětví kreditních karet) Rady pro bezpečnostní standardy PCI (Rada pro bezpečnostní standardy odvětví kreditních karet) . Jedná se o spolupráci značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečnou manipulaci s daty kreditních karet (včetně fyzických, elektronických a procesních opatření) naším obchodem a poskytovateli služeb.

Kategorie: Vždy

Bez ohledu na opatření a úsilí, které přijmeme my a náš poskytovatel hostingu, nemůžeme a nezaručíme absolutní ochranu a bezpečnost dat, která nám nebo jiným předáváte, zveřejňujete nebo jinak předáváte.

Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat, abyste si nastavili bezpečná hesla a pokud možno neposkytovali nám ani ostatním důvěrné informace, jejichž prozrazení by Vám dle Vašeho názoru mohlo způsobit značnou nebo trvalou újmu. Vzhledem k tomu, že e-mail a rychlé zasílání zpráv nejsou považovány za bezpečné formy komunikace, žádáme vás také, abyste prostřednictvím žádného z těchto komunikačních kanálů nepředávali žádné důvěrné informace.

Jak jednáme s nezletilými?

Kategorie: Uživatel neshromažďuje žádná data od nezletilých

Služby nejsou určeny uživatelům, kteří ještě nedosáhli plnoletosti. Vědomě nebudeme shromažďovat informace od dětí. Pokud jste nedosáhli plnoletosti, neměli byste stahovat ani používat Služby ani nám poskytovat žádné informace.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli požadovat doklad o věku, abychom mohli ověřit, že nezletilí využívají naše služby. V případě, že se dozvíme, že naše služby využívá nezletilá osoba, můžeme těmto uživatelům zakázat přístup k našim službám a zablokovat je a můžeme smazat všechna data, která máme o tomto uživateli uložena. Pokud máte důvod se domnívat, že nám nezletilá osoba poskytla údaje, kontaktujte nás, jak je vysvětleno níže.

Kategorie: Uživatel shromažďuje data od nezletilých

Děti mohou využít našich služeb. Pokud však chcete mít přístup k určitým funkcím, možná budete muset poskytnout určité informace. Některá data (včetně dat shromážděných prostřednictvím souborů cookie, webových majáků a dalších podobných technologií) mohou být shromažďována automaticky. Pokud vědomě shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme informace, které jsme shromáždili od dítěte, upozorníme na to a získáme souhlas rodičů v souladu s platnými zákony. Účast dítěte na online aktivitě nepodmiňujeme tím, že dítě poskytne více kontaktních informací, než je přiměřeně nutné k účasti na dané aktivitě. Používáme pouze informace, které shromažďujeme v souvislosti se službami, které si dítě vyžádalo.

 

Můžeme také použít kontaktní údaje rodiče ke komunikaci o aktivitách dítěte ve Službách. Rodiče si mohou prohlížet informace, které jsme shromáždili od jejich dítěte, zakázat nám shromažďovat jakékoli další informace o jejich dítěti a požadovat, aby veškeré informace, které shromáždíme, byly vymazány z našich záznamů.

 

Chcete-li zobrazit, aktualizovat nebo smazat data vašeho dítěte, kontaktujte nás. Abychom ochránili vaše dítě, můžeme vás požádat o prokázání vaší totožnosti. Můžeme vám odepřít přístup k údajům, pokud se domníváme, že vaše identita je sporná. Vezměte prosím na vědomí, že některá data nelze vymazat z důvodu jiných zákonných povinností.

Kategorie: Vždy

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely uvedené v zásadách ochrany osobních údajů a pouze v případě, že jsme přesvědčeni, že:

 

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění nebo uzavření smlouvy (např. abychom vám sami poskytli služby nebo poskytli zákaznický servis nebo technickou podporu);

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění příslušných zákonných nebo regulačních povinností, popř

 • použití vašich osobních údajů je nezbytné k podpoře našich oprávněných obchodních zájmů (za předpokladu, že se tak děje vždy způsobem, který je přiměřený a respektuje vaše práva na ochranu údajů).

Jako rezident EU můžete:

 

 • požadovat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a požadovat přístup k vašim uloženým osobním údajům a některým doplňujícím informacím;

 • požadovat obdržení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu;

 • požadovat opravu vašich osobních údajů, které uchováváme;

 • požadovat vymazání vašich osobních údajů;

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů u nás;

 • požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, popř

 • podat stížnost dozorovému úřadu.

Upozorňujeme však, že tato práva nejsou neomezená a mohou podléhat našim vlastním oprávněným zájmům a regulačním požadavkům. Máte-li obecné dotazy týkající se osobních údajů, které shromažďujeme a jak je používáme, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

V průběhu poskytování služeb můžeme předávat údaje přes hranice přidruženým společnostem nebo jiným třetím stranám a z vaší země / právního systému do jiných zemí / právních systémů po celém světě. Používáním služeb souhlasíte s přenosem vašich údajů mimo EHP.

 

Pokud sídlíte v EHP, budou vaše osobní údaje předány do míst mimo EHP pouze v případě, že jsme přesvědčeni, že existuje odpovídající nebo srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů. Učiníme vhodná opatření, abychom zajistili, že máme odpovídající smluvní ujednání s našimi třetími stranami, abychom zajistili, že budou zavedena vhodná bezpečnostní opatření, aby se minimalizovalo riziko nezákonného použití, změny, vymazání, ztráty nebo krádeže vašich osobních údajů a aby tyto třetí strany jednají vždy v souladu s platnými zákony.

Práva spotřebitelského práva v Kalifornii

 

Pokud používáte služby jako obyvatel Kalifornie, můžete mít podle zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii ("CCPA") nárok požádat o přístup k vašim informacím a jejich vymazání.

 

Chcete-li uplatnit své právo na přístup k vašim údajům a jejich vymazání, přečtěte si níže, jak nás kontaktovat.

Kategorie: Web neprodává žádná data svých uživatelů

Neprodáváme osobní údaje uživatelů pro záměry a účely CCPA.

Kategorie: Webové stránky s blogem nebo fórem

Uživatelé Služeb, kteří jsou obyvateli Kalifornie a jsou mladší 18 let, mohou požádat a získat smazání jejich publikovaného obsahu e-mailem na adresu uvedenou níže v části „Kontaktujte nás“. Všechny tyto žádosti musí být označeny „Žádost o odstranění z Kalifornie“. Všechny požadavky musí obsahovat popis obsahu, který si přejete smazat, a dostatečné informace, které nám umožní materiál lokalizovat. Nepřijmeme komunikaci, která nebude označena nebo doručena nesprávně, a pokud neposkytnete dostatečné informace, nemusíme být schopni odpovědět. Vezměte prosím na vědomí, že váš požadavek nezaručuje, že materiál bude zcela nebo úplně smazán. Materiál, který zveřejníte, může být například znovu publikován nebo přemístěn jinými uživateli nebo třetími stranami.

Aktualizace nebo změny zásad ochrany osobních údajů

Kategorie: Vždy

Tyto pokyny k ochraně údajů můžeme čas od času revidovat podle vlastního uvážení, verze zveřejněná na webových stránkách je vždy aktuální (viz informace o „stavu“). Žádáme vás, abyste pravidelně kontrolovali změny v těchto pokynech k ochraně údajů. V případě významných změn zveřejníme upozornění na našich webových stránkách. Pokud budete pokračovat v používání služeb poté, co jste byli informováni o změnách na našich webových stránkách, bude to považováno za vaše potvrzení a souhlas se změnami zásad ochrany osobních údajů a váš souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn.

Kontakt

Kategorie: Vždy

Máte-li obecné dotazy ke Službám nebo informacím, které o vás shromažďujeme a jak je používáme, kontaktujte nás na adrese:

 

Příjmení:           Mike Jandl

Adresa:         Bauvereinstr. 17, 95706 Schirnding

Emailová adresa:  mike_jandl@web.de

VYLUČOVACÍ DOLOŽKA

Informace obsažené v tomto dokumentu nenahrazují právní poradenství a nelze se na ně spoléhat samostatně. Specifické požadavky týkající se právních podmínek a pokynů se mohou stát od státu a/nebo právní systém od právního systému lišit. Jak je uvedeno v našich Podmínkách použití, je vaší odpovědností zajistit, že vaše služby jsou povoleny podle zákona, který se na vás vztahuje, a že je budete dodržovat.

Abyste měli jistotu, že plně dodržíte své zákonné povinnosti, výslovně vám doporučujeme vyhledat odbornou radu, abyste lépe porozuměli tomu, které požadavky se konkrétně týkají vás.

bottom of page